Nya böcker på samis­ka och snart även på meän­ki­e­li i Blädd­ra

Nu kan du hitta fyra nya böcker på samiska i Bläddra. Vi arbetar även för fullt inför lanseringen av meänkieli i appen. Efter sommaren hoppas vi att du kommer kunna låna och läsa på meänkieli genom Bläddra.

Nya böcker på samiska

Vi har de senaste veckorna fått fyra nya titlar på samiska och fler är på väg under sommaren.

Bilden visar fyra omslag av böcker.

I maj månad föds renkalvarna i fjällen. Syskonen Almmie och Enok ska åka med mamma och pappa till sitt vår- och sommarviste Ältsvattnet. De ska frakta upp mat inför sommaren, hugga ved och vakta renarna. Här väntar också ett äventyr för barnen! Gájuoh muv! Rädda mig! är skriven på umesamiska och svenska.

Lara har en lös tand. Men när ska den lossna? Loeves baenie är skriven på sydsamiska av Åsa Klemensson som arbetar som lärare i Snåsa, Norge.

Sex and the Sápmi! Anne Nymås har skrivit noveller på nordsamiska om intimitet och relationer i Sápmi.

Marjas högsta önskan är att få bygga snögubbar och åka pulka på sin födelsedag. Men varför har inte vintern kommit än? Läs Anna Mämmis fina kapitelbok om Marja och nordanvinden på nordsamiska – Márjá ja Nuortabiegga.

Bläddra och flyktingar från Ukraina

Nu kommer många människor på flykt från kriget i Ukraina. En del av dem som kommer tillhör Ukrainas romska minoritet och talar varieteterna lovari och kelderash. Dessa personer kan hitta böcker i Bläddra och på så sätt kan appen vara en resurs för exempelvis bibliotek som vill erbjuda verksamhet för flyktingar.

Bläddra i regeringens strategi för starkt biblioteksväsende

Fredagen den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en ny strategi för ett starkt biblioteksväsende. Vi är mycket glada att se att det i strategin står tydligt uttalat att KB ska fortsätta arbetet med att erbjuda litteratur på nationella minoritetsspråk genom Bläddra, och att målet är att appen ska innehålla litteratur även på finska, jiddisch och meänkieli utöver romani chib och samiska.