Aktu­ellt från Libris: april 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Libris.

Libris release 1.26

Nästa Libris release är planerad till den 15-16 juni 2022. Releasen är preliminärt planerad att innehålla bland annat ytterligare stöd för länkade entiteter från externa datakällor och ändringshistorik i poster.

En mindre uppdatering genomfördes den 21 april för att rätta till buggar som hade tillkommit i och med version 1.25.

Libris utbildningar

Sedan våren 2021 finns Kungliga bibliotekets utbildning i ämnesordsindexering tillgänglig via elva kortare filmpresentationer på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats.. Som komplement till filmerna har Redaktionen för Svenska ämnesord arrangerat digitala frågestunder på temat ämnesord. Tider för nya frågestunder utannonseras på kb.se.

Nu finns uppdaterade utbildningsfilmer om auktoritetsarbete och agenter på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats..  Filmerna tar upp de vanligaste typerna av agenter, nämligen personer och organisationer, som katalogisatörer har behov av att skapa i Libris. Filmerna fungerar som ett komplement till de anvisningar om auktoritetsarbete och agenter som finns i Metadatabyrån Länk till annan webbplats.

Till hösten får KB:s utbildningar i katalogisering ny form. De kommer att vara filmbaserade och som komplement till filmerna ska digitala frågestunder erbjudas. Redan nu finns ett stort utbud av filmer om katalogisering på KB:s Youtubekanal Länk till annan webbplats. och dessa ska framöver byggas ut med flera moduler. Tider för de digitala frågestunderna annonseras på kb.se och i Metadatabyrån under våren.

Librissamordning KB

En samordningsgrupp kring Libris har formerats på KB. Samordningsgruppen består av förvaltningsledningen för förvaltningsområdet Samordna biblioteksväsendet och främja forskning samt enhetschefer för Bibliotekssamverkan, Systemutveckling och design, Metadata och nationalbibliografi samt Monografier och seriella resurser. Syftet är att på KB synkronisera kring Libris kommunikation, samverkan, utbildning och utveckling.

Aktiviteter som Librissamordning KB kommer att se över är bland andra:

 • Nystart av Libris utvecklingsråd.
 • Libris vision.
 • Prioritering av planerad systemutveckling.
 • Kommunikation.
 • Utbildningar och andra Librisrelaterade events.

Metadatabyrån

Arbetet med att vidareutveckla Metadatabyrån Länk till annan webbplats. fortsätter. Metadatabyrån innehåller nationell praxis och anvisningar inom metadata och katalogisering inklusive ämnesord, klassifikation, agenter och auktoritetsarbete. Under det senaste  året har anvisningar för bland annat dessa områden tillkommit:

 • e-resurser inklusive digitala reproduktioner
 • film och datorspel
 • bidrag (artiklar)
 • bestånd i Libris
 • lathund för agenter

Dessutom finns nu en FAQ. Ett nyhetsflöde har aktiverats och det finns möjlighet att prenumerera på nyheter.

Anvisningarna i Metadatabyrån utgår från standarder och kan därför användas i många sammanhang. De innehåller också formatanvisningar och exempel från Libris katalogisering och kan därför användas som manual för Libriskatalogisatörer. Ett arbete med att flytta över vissa hjälptexter från Libris katalogisering till Metadatabyrån pågår, för att uppnå en samlad ingång för katalogisatörer och andra.

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering är en referensgrupp  med olika representanter från typer av bibliotek som katalogiserar i Libris.  Olika typer av frågor tas upp som är angelägna för biblioteken, inte bara manuell katalogisering i Libris.  På mötet 30 mars behandlades de nya anvisningar för beståndsregistrering Länk till annan webbplats.som finns i Metadatabyrån,  nya rutiner och utveckling av arbetssätt för katalogisering på NB, samt att användargruppen  önskar få tydlighet i hur ansvar för metadata i e-pliktsposter ska fördelas mellan KB och biblioteken.

Ledamöter, dagordning för kommande möte samt  minnesanteckningar finns i Metadatabyrån Länk till annan webbplats..

Nya Librisbibliotek

Det senaste halvåret har vi haft en väldigt hög anslutningstakt. Aldrig tidigare har vi anslutit så många nya bibliotek på så kort tid. En stor anledning till detta är att många folkbibliotek nu använder BTJ som katalogisatör, vilket har skyndat på processen.

Vi har välkomnat nya bibliotek från hela landet. Från Ystad i söder till Ånge i norr. Anslutningstakten ser också ut att hålla i sig under våren. Vi har ungefär ett bibliotek i veckan inplanerat.

Kalender

 • Nästa möte i Libris användargrupp katalogisering den 2 juni.
 • Libris användardag november 2022. Mer information kommer att publiceras under vårterminen 2022.