Libris version 1.25

Den 31 mars produktionssattes Libris version 1.25.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

I version 1.25 finns funktionalitet för att beskriva handskrifter enligt en ny mall. Ni hittar mallen under Skapa ny Länk till annan webbplats.. Även en ny lista för materialtyper är publicerad, se mer under punkten för id.kb.se.

I övrigt består version 1.25 till stor del av ändringar i KB:s samlade basvokabulär, KBV. Även stöd för att hantera relationer och hierarkier, till exempel mellan funktionskoder, finns i den nya versionen.

Flera färdigställda SPARQL-frågor Länk till annan webbplats. har tagits fram för att underlätta hämtning av dataunderlag för statistik av katalogiseringar och beståndsregistreringar per sigel.

Utbildningsmiljön för Libris katalogisering har nu en schemalagd omladdning av data första fredagen varje månad från och med kl. 14. I och med den månadsvisa omladdningen försvinner i utbildningsmiljön skapade testposter.

Utöver Libris katalogiseringsverktyg har importerna till Libris webbsök förbättrats.

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg: gränssnitt, format, importer och exporter.

Mall för katalogisering av Handskrifter

Ny mall för katalogisering av Handskrifter. Mallen finns under Skapa ny Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kan även användas för berikning av befintliga beskrivningar.

Hjälp finns på sidan Handskrifter i Metadatabyrån Länk till annan webbplats. .

Förbättringar

En översyn av Libris metadata pågår för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data, och eliminera obsoleta uppgifter.

Snippet för kronologiskt ämnesord

En snippet med Föredragen benämning läggs till nu automatiskt när man lägger till kronologiskt ämnesord via Skapa lokal entitet såsom för Allmänt ämnesord och Geografiskt ämnesord.

Förbättrad struktur för språk- och landskoder

Det finns nu mer stöd för att hantera språk- och landskoder med olika typer av relationer och alternativa kodningar.

Mappning mellan RDA och MARC funktionskoder

Nu finns en mappning mellan MARC och RDA:s funktionskoder samt stöd för bland annat bredare/smalare relationer mellan funktionskoder.

Åtgärder för att stödja validering vid skapandet av beståndsposter

En del data i beståndsposter har rättats till samtidigt som stöd i systemet har lagts till för JSON-LD validering vid skapandet av beståndsposter genom Libris API:et. Observera att om det uppstår fel vid sparandet av en katalogpost, kan det bero på att en gammal, lokal mall behöver uppdateras enligt den senaste versionen av Libris för att bli validerad.

Mappning till BIBFRAME 2.1

KB:s samlade basvokabulär Länk till annan webbplats., kallat KBV, är nu baserat på den uppdaterade versionen BIBFRAME 2.1 (se Library of Congress ändringar på GitHub Länk till annan webbplats. för vad som ingår där). Utöver BIBFRAME är KBV även mappat till bland annat Dublin Core, BIBO samt en del RDA-termer. För sådant som går utöver den strikt bibliografiska domänen är även till exempel SKOS och Schema.org mappade för att öka möjligheterna till semantisk interoperabilitet.

En samlad vokabulär (KBV) i alla data-vyer

Nu används termer från KBV i alla data-vyer av den underliggande datan. Detta innebär även att representationer i Turtle samt SPARQL-frågor använder sig av samma gemensamma vokabulärstermer.

Data-vyer med olika profiler

Eftersom KBV nu används för alla data har en mekanism kopplats på för att kunna hantera olika "profiler" för länkade data. Detta möjliggör att hantera både importer och exporter/uttag av länkade data med olika vokabulär, under förutsättning att KB har mappat dessa termer i den gemensamma KB-vokabulären.

Flera SPARQL-frågor

Ytterligare färdigställda SPARQL-frågor Länk till annan webbplats. har skapats för att underlätta hämtning av dataunderlag för biblioteks- och samlingsspecifik statistik. Genom att byta ut parametrar såsom sigel, Svenska ämnesord eller beskrivningsnivå går det att hämta ut data för antal genomförda katalogiseringar och beståndsregistreringar utifrån valda värden via Libris SPARQL-gränssnitt Länk till annan webbplats..

Schemalagd omladdning av data i utbildningsmiljön

Första fredagen varje månad kl. 14 startar en omladdning av data i Libris katalogiseringsverktygs utbildningsmiljö (libris-edu). De katalogposter som i utbildningssyfte har skapats i denna miljö försvinner i och med den månatliga omladdningen.

Buggfixar

Rättning av buggar listas här.

Rättat följande fel:

  • Antal bestånd syntes vid visning av beståndskorten i sökträfflistan. Detta har nu tagits bort eftersom antalet visade exakt samma antal som själva sökningsresultatet av bestånd.
  • Vid sökning efter bland annat ämnesord kunde resultaten sorterade på relevans ibland vara olika vid olika tidpunkter.

Globala ändringar

Globala ändringar som rör flera Librisbibliotek eller annars är av allmänt intresse.

Borttagning av felaktiga underindelningar i sammansatta ämnesord

13 stycken felaktiga entiteter av typen Underindelning för allmänt ämnesord har tagits bort och bibliografiska beskrivningar har städats. Underindelningarna var av typen --i litteraturen, --i konsten, -- i Bibeln, --på scenen.

Totalt har cirka 4400 stycken bibliografiska beskrivningar berörts och 80 stycken nya ämnesordsförslag genererats.

För frågor om städningen går det bra att höra av sig till Ämnesordsredaktionen.

Länkning av flera agenter

En global ändring har gjorts för att länka upp agenter som förekom som lokala entiteter inom Medverkan och funktion eller Ämne. Länkning har bara skett där den lokala entiteten var identisk med länkbar entitet. En liknande körning har även gjorts för att skapa hänvisningar mellan agenter (egenskapen se Även).

Städning av brutna SCB-länkar

Brutna länkar till fulltext av Sveriges officiella statistik har rensats bort.

id.kb.se

I tjänsten id.kb.se kan man bekanta sig med de grundstenar KB använder för att publicera strukturerad, länkade data: koncept- och ämnesordssystem, basvokabulär och mappningar mellan BIBFRAME 2 och MARC.

Ny lista för material

Länkade termer för materialtyper har lagts till på id.kb.se i samband med releasen, exempelvis Papper Länk till annan webbplats. eller Plast Länk till annan webbplats.. Förutom kopplingar till MARC Länk till annan webbplats.- och RDA Länk till annan webbplats.-listorna är de även där det är möjligt länkade till Wikidata Länk till annan webbplats. och Arts & Architecture Thesaurus Länk till annan webbplats.. Den nya listan kan nu användas i Libris katalogisering bland annat i egenskaperna "bärande material" och "applicerat material".

Globala ändringar kommer att göras i samband med release 1.25.