"Satsa på storskalig digitalisering av det svenska trycket"

Sverige ligger efter andra länder när det gäller digitaliseringen av kulturarvet – och det behövs en utökad statlig satsning på en storskalig digitalisering av det svenska trycket. Det lyfter styrgruppen för Det digitaliserade svenska trycket (DST-samarbetet) i en debattartikel i dagens Göteborgsposten.

KB, och de fem universitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala och Umeå, är redo att skala upp digitaliseringen. Det faktum att Sverige ligger efter i digitaliseringen av kulturarvet riskerar att påverka forskning, innovation och öppenhet på ett negativt sätt.

För att hålla en rimlig takt i arbetet krävs att staten avsätter särskilda medel, säger Morgan Palmqvist på Göteborgs universitetsbibliotek:

– Biblioteken har stora tryckta samlingar som skulle kunna få nytt liv genom digital tillgång, men tyvärr finns inte ekonomiska förutsättningar för att långsiktigt öka produktionen. Återstartsutredningen Från kris till kraft föreslår en tillfällig satsning på digitalisering av kulturarvet. En del av dessa medel borde gå till att digitalisera det svenska trycket.

”Vi har samlingarna och kompetensen”

DST-biblioteken har det senaste året arbetat med att fastställa gemensamma tekniska standarder, formalisera samarbetet och att identifiera gemensamma utvecklingsbehov, framför allt när det gäller tillgängliggörande.

Digitalisering inom bibliotekssektorn har lyfts genom ett webbinarium, och gruppen har även knutit kontakter med andra aktörer inom ABM-sektorn, till exempel Riksantikvarieämbetet och Digisam. Under våren har man också startat samordnad digitalisering i mindre skala av tidskrifter från tiden 1850–1900.

– Vi har samlingarna, kompetensen och processerna för att ta hand om digitaliseringen av det svenska trycket, och om vi får ökade ekonomiska resurser skulle vi kunna skala upp verksamheten. Vi har byggt upp goda samarbeten och strukturer för att kunna leverera ett konkret resultat till nytta för både forskning och allmänhet, avslutar Karin Byström, projektledare för DST-samarbetet.