Material på Digi­te­ket med anled­ning av kriget i Ukrai­na

Med anledning av det som händer i Ukraina har Digiteket påbörjat en samling av aktuella biblioteksresurser. Resurserna är användbara för dig som arbetar på bibliotek.

Biblioteken har möjlighet att bidra med information samt att motverka desinformation och misinformation. Biblioteken kan även nyttja sina resurser för att fördjupa människors kunskap och samtidigt stärka det demokratiska samtalet kring vad som pågår idag i Ukraina.

Digiteket har därför påbörjat en samling av resurser för biblioteksmedarbetare. Resurser som på olika sätt är aktuella med anledning av kriget i Ukraina. Redan nu finns exempelvis litteraturlistor på olika teman och länkar till officiell information som kan användas i bibliotekens externa kommunikation. Det finns även information som rör de utmaningar som kommer i samband med stora mängder information

Ta del av artiklar och kurser på Digiteket här:

Digitekets logotyp

Digiteket.se Länk till annan webbplats. är en webbaserad lärresurs med huvudsakligt fokus på digital kompetens och medie- och informationskunnighet. Här kan du som arbetar på bibliotek ta del av inspiration, artiklar och webbaserade kurser. Digiteket drivs av Biblioteken i Malmö på uppdrag av Kungliga biblioteket.

Digiteket skapas i samverkan med biblioteksfältet. Om du har idéer, användbara länkar och goda exempel på biblioteksaktiviteter, tipsa redaktionen via e-post kontakt@digiteket.se.