Angelägen forskning - Folkbibliotek i glesbygd

Välkommen till årets första tillfälle för Angelägen forskning! Den här gången är temat: Folkbibliotek i glesbygd – demokratiska utmaningar och förbisedda möjligheter.

Hur ser de specifika villkoren ut för bibliotek i glesbygd? Vad är likvärdig biblioteksservice? Vilka problem är unika för glesbygd och vad behövs för att lösa dem? Hur arbetar bibliotek i glesbygd med bibliotekens prioriterade målgrupper och urfolket samer? Och inte minst viktigt – vad kan biblioteken i stort lära av biblioteken i glesbygd?

För att samtala om dessa angelägna frågor har vi denna gång bjudit in Joacim Hansson och Karin Råghall till Angelägen forskning. De kommer att samtala om villkoren för bibliotek i glesbygd utifrån ett demokratiperspektiv.

Joacim Hansson Länk till annan webbplats. är professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitet. Karin Råghall är bibliotekarie i Västerbotten.

När: Tisdag 8 mars kl. 9–10
Webbinariet direktsänds via Digiteket.
Det krävs ingen föranmälan.

Frågor kan ställas före eller under sändningen via: angelagen-forskning@kulturradet.se

Fördjupande material

Vårens datum för Angelägen forskning

Torsdag 8 mars
Fredag 21 april
Tisdag 14 juni

Vi återkommer med information om innehållet för de kommande tillfällena.

Se tidigare tillfällen med Angelägen forskning:

Kom gärna med förslag på intressanta forskare och angelägna forskningsteman till e-posten angelagen-forskning@kulturradet.se.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.