• Startsida
  • Nytt från KB
  • Välkommen till Angelägen forskning - forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Välkommen till Angelägen forskning - forskning och omvärldsbevakning på folkbibliotek

Välkommen till Angelägen forskning, ett livesänt forskarforum för stärkta bibliotek arrangerat av Kulturrådet och Kungliga biblioteket. Gäster denna gång: Ola Pilerot och Cecilia Gärdén.

När: Onsdag 15 december kl. 09.00–10.00
Var: Live på Digitekets webb Länk till annan webbplats.. Det krävs ingen föranmälan

I vilken utsträckning kan forskningsresultat understödja och utveckla biblioteksverksamheten? Kan biblioteken ha ett mer forskande och undersökande arbetssätt? Hur kan man som bibliotekarie hålla sig à jour för att kunna göra ett kvalificerat arbete? Och finns det tid för lärande och omvärldsbevakning i biblioteksmedarbetarens yrkespraktik?

Till Angelägen forskning har vi denna gång bjudit in Ola Pilerot och Cecilia Gärdén som berättar om hur forskningsresultat och omvärldsbevakning används i biblioteksarbetet.

Ola Pilerot arbetar sedan 2006 vid Bibliotekshögskolan i Borås där han nu är professor i biblioteks- och informationsvetenskap. Under 15 år har han varit verksam som bibliotekarie.

Cecilia Gärdén är konsulent inom den regionala biblioteksverksamheten och arbetar med biblioteksutveckling i Västra Götaland. Hon har sin bakgrund inom utbildning och forskning och disputerade år 2010.

Fördjupande material:

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket och Kulturrådet. Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna kommer vara tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Se det första seminariet av Angelägen forskning via Digitekets webbplats. Det sändes 28 oktober och handlade om ”meröppet bortom tekniken Länk till annan webbplats.” .