Ny kurs på Digi­te­ket: Digi­del­Cen­ter på bibli­o­tek

Nu släpps kursen DigidelCenter på bibliotek. Kursen finns på Digiteket och är en guide till hur folkbibliotek kan starta ett DigidelCenter.

En kvinna hjälper en man som sitter vi datorn.

Landskrona DigidelCenter Foto: Anders Ebefeldt, Studio e.

I ett DigidelCenter får kommunens invånare stöd för att kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. En utgångspunkt är att centret ska vara en angelägenhet för hela kommunen och vara en nod för inkluderande insatser i digitaliseringsarbetet. Att biblioteken blir platsen där man kan besöka DigidelCenter, stämmer väl överens med det reguljära uppdraget om att arbeta med allmänhetens informationsinhämtning.

Kursen utgör en guide till hur folkbibliotek kan förbereda en start av ett Digidelcenter, utifrån kommunala förutsättningar och behov i lokalsamhället.

Kursen är framtagen av Digidelnätverkets nationella koordinator Terese Raymond tillsammans med biblioteksmedarbetarna Eva Hweem, Per-Erik Wiik och Jonna Steinrud och finansierad av Kungliga biblioteket.

Kursen släpps under eMedborgarveckan som i år äger rum den 11-17 oktober 2021. Under den här veckan sker insatser över hela Sverige för att främja ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet för alla.