Libris SPARQL

Nu är det möjligt att utforska data i Libris med hjälp av SPARQL.

Genom Libris SPARQL-gränssnitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. går det att göra specifika sökningar i Libris och hämta Libris data, till exempel för underlag till statistik. 

SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) är ett kraftfullt frågespråk som möjliggör mycket avancerade sökningar i data. Resultaten kan dock kräva en del kunskap om hur data och praxis har ändrats genom tiderna och om vokabulären som används för att kunna tolkas korrekt.

För att komma igång med SPARQL finns exempelsökfrågor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. framtagna som stöd. 

Det finns allmänna exempelfrågor såsom "Hur många böcker ges ut i Sverige totalt varje år?". Det finns även mer specifika exempelfrågor såsom "Hur många böcker gavs ut på ett annat språk än svenska av svenska utgivare 2019?" eller "Vilka titlar har getts ut om coronapandemin 2019-2020 och coronaviruset?" 

Genom att justera exempelfrågorna och klistra in dem i Libris SPARQL-gränssnittet kan du söka i Libris data och hämta datauttag.

Syftet med Libris SPARQL är att underlätta både avancerade sökningar och statistikuttag. Libris SPARQL kan användas av alla som är intresserade av att undersöka Librisdata.