Fjärraccess till audiovisuellt material under hela 2022

Forskare kan fortsätta studera film, musik, radio och tv i KB:s samlingar på distans. Det är möjligt tack vare ett avtal med upphovsrätts­organisationen Copyswede, som ersätter det tillfälliga avtal som tecknades i början av corona­pandemin.

Kollage av delar ur KB:s audiovisuella samling

Av upphovsrättsskäl var det tidigare nödvändigt att ta del av KB:s audiovisuella samlingar på plats i Stockholm, eller att beställa fjärrlån till ett annat bibliotek. Men i samband med pandemin tecknade KB ett avtal med Copyswede, som innebar att forskare kan strömma filerna online. Det nya avtalet gör så att alla forskare och forskarstudenter, oavsett var de befinner sig i Sverige, även i fortsättningen kan studera materialet på distans.

– Fjärraccessen till våra audiovisuella samlingar har varit väldigt uppskattad under pandemin. Vi är därför glada att kunna fortsätta vår samverkan med Copyswede även bortom det tillfälliga avtalet, säger Anja Dahlstedt, avdelningschef för Bibliotekssamverkan och forskningsstöd på KB.

Avtalet som tecknades under förra året gällde endast forskare vid svenska universitet och högskolor. Nu omfattas även de som bedriver forskning vid en statlig myndighet eller ett statligt forskningsinstitut.

Fjärraccessen är knuten till material i KB:s tjänst Svensk mediedatabas (SMDB) Länk till annan webbplats., som bland annat innehåller film och musik samt radio- och tv-sändningar. Tillgången gäller för material som är relevant för beställarens forskning.

I dagsläget gäller fjärraccessen till 31 december 2022.