KB-medar­be­ta­re invald i OpenAIRE:s styrel­se

Förra veckan röstade OpenAIRE:s General Assembly fram en ny styrelse. En av de nyutnämnda ledamöterna är Anna Lundén, chef för Enheten för forskningssamverkan på KB.

– Jag är väldigt stolt över att kunna bidra till en så framgångsrik och viktig infrastruktur för öppen vetenskap som OpenAIRE Länk till annan webbplats., säger Anna Lundén. OpenAIRE har byggt upp ett robust europeiskt nätverk för öppen vetenskap genom åren. Detta arbete har resulterat i värdefulla tjänster som Zenodo Länk till annan webbplats. och stabila kontakter med globala organisationer som SPARC Länk till annan webbplats. och EIFL Länk till annan webbplats..

Foto på Anna Lundén

Foto: Jann Lipka

– OpenAIRE, fortsätter Anna Lundén, som redan har sitt nätverk och sina tjänster på plats, kommer att fungera som en viktig partner för att bygga upp och etablera European Open Science Cloud, EOSC Länk till annan webbplats., särskilt genom att bidra med det stöd och den utbildning som behövs för att EOSC ska bli navet för öppen vetenskap i Europa.

Kungliga biblioteket representerar Sverige i OpenAIRE som National Open Access Desk, NOAD Länk till annan webbplats..

OpenAIRE arbetar för att utveckla vetenskaplig kommunikation mot öppenhet och transparens och underlätta innovativa sätt att kommunicera och följa upp forskning. OpenAIRE:s vision är att förändra samhället genom validerad vetenskaplig kunskap och att göra forskning och vetenskap användbar för medborgare, utbildningssektorn, finansiärer, tjänstemän och samhället i stort.