Bibsam­­kon­sor­ti­ets verk­sam­het­s­be­rät­tel­se 2020

2020 var ett händelserikt år – nu kan du ta del av Bibsamkonsortiets verksamhetsberättelse!

Foto: Maja Atterstig / KB

Under 2020 ökade antalet öppet tillgängliga artiklar markant och drygt 10 500 artiklar har bekostats via Bibsamkonsortiets transformativa avtal. Dessutom tecknades fem nya transformativa avtal med obegränsat öppet tillgänglig publicering inför 2021. En positiv utveckling, inte minst med tanke på regeringens skärpta målbild i den senaste forskningspropositionen om omedelbar öppen tillgång till vetenskapliga publikationer 2021.

Såväl styrgruppsmöten som förhandlingsmöten med förlag har skett digitalt, liksom konferensen LOA2020 och halvdagen Bibsam Open – två evenemang som dessutom slog rekord i antalet deltagare och geografisk spridning. Projektet för en nationell digital plattform för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter sjösattes och en partsammansatt grupp av rektorer och finansiärer har diskuterat omdirigeringen av betalningsströmmarna för vetenskapliga publikationer.