KB-medarbetare deltar i Unescos expertmöte om öppen vetenskap

Regeringen har förordnat Anna Lundén, enhetschef för Forskningssamverkan vid KB, till Unescos expertmöte för framtagandet av förslag till en rekommendation om öppen vetenskap.

– Jag är mycket glad för förtroendet att delta i Unescos mellanstatliga expertmöte. Det är ett viktigt och samtidigt utmanande uppdrag att komma överens på global nivå, säger Anna Lundén.

Foto: Jann Lipka

Unesco inledde 2019 ett arbete med att ta fram globala rekommendationer för öppen vetenskap. Rekommendationerna kommer att komplettera 2017 års rekommendationer om vetenskap och vetenskaplig forskning. De kommer också att bygga på Unescos strategi för öppen tillgång till vetenskaplig information och forskning, samt den nya Unesco-rekommendationen om öppna utbildningsresurser.

Beslut om rekommendationerna kommer att fattas vid Unescos generalförsamling under hösten 2021.

Unesco är det organ inom FN som ansvarar för utbildning, vetenskap och kultur. Läs mer om deras arbete med öppen vetenskap Länk till annan webbplats..