När nyfi­ken­het, driv och krea­ti­vi­tet möts

Utställningar om forskning, litteraturpodcasts och en lärplattform mot plagiat på universitet och högskolor. Det är några aktiviteter där Sveriges bibliotekarier visar prov på sin innovativa förmåga. I antologin När nyfikenhet, driv och kreativitet möts belyser de själva sina roller som producenter och utvecklare.

En rad med blå böcker mot träyta. Text på omslaget: "När nyfikenhet, driv och kreativitet möts. Bibliotekariens roll som producent och utvecklare".

Bibliotekariens yrkesroll är ständigt i utveckling. En föränderlig teknik påverkar givetvis arbetet, men även själva biblioteksstrukturen måste hela tiden förnyas. Antologin När nyfikenhet, driv och kreativitet möts. Bibliotekariens roll som producent och utvecklare samlar 18 goda exempel på hur verksamheterna möter sin samtid. Skribenterna, från olika bibliotek med skilda målgrupper, berättar om hur de med stor kreativitet hittar nya vägar för att nå sina användare.

Alla tar avstamp i en vilja att utveckla verksamheten och lyfta fram bibliotekets samlingar eller lärosätets forskning. Oavsett var de arbetar är deras roll som nytänkare och gränsöverskridare central. Texterna i boken är presenterade utifrån fyra områden: Producent i rummet, Producent i en digital miljö, Utvecklare av metoder och Utvecklare av system och verktyg.

Läs boken!

Ladda ner boken direkt utan kostnad, antingen som pdf eller e-bok. Du kan också låna den på ditt bibliotek eller köpa den i bokhandeln.

Trilogi om bibliotekariens roller

Den nya antologin är sista delen i KB:s trilogi av böcker med fokus på bibliotekariens olika roller. Här kan du även ta del av första och andra delen som pdf och e-bok.

Del 1

Del 2