KB medlem i OPERAS

Medlemskapet i OPERAS främjar Kungliga bibliotekets samordningsuppdrag för öppen tillgång

OPERAS Länk till annan webbplats. (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities) arbetar med att stödja och utveckla öppen tillgång till vetenskapliga böcker inom humaniora och samhällsvetenskap.

Syftet är bland annat att utarbeta hållbara och gemensamma tjänster, i synnerhet en sameuropeisk digital infrastruktur för öppet tillgängliga böcker. På så sätt samlas data och publikationer som idag är isolerade i lokala repositorier.

KB har sedan 2017 ett regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, däribland vetenskapliga böcker. I KB:s utredning Öppen tillgång till böcker (2019) underströks ”att den internationella utvecklingen kontinuerligt bör följas och analyseras, för att stabilisera den nationella omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringslandskap för vetenskapliga böcker”.

Medlemskapet i OPERAS underlättar för KB att följa den internationella utvecklingen på området.