Fort­satt fjär­r­ac­ces­s till KB-mate­ri­al

Forskare och studenter på högre nivå kan få digital tillgång till upphovsrättsligt skyddat KB-material. Nu förlängs avtalen så att fjärraccessen gäller under hela vårterminen.

Ipad-läsande. Foto: Ann-Sofie Persson/KB.

I samband med coronavirusets utbrott tecknade KB tillfälliga avtal med en rad upphovsrättsorganisationer. Avtalen har gjort det möjligt för forskare vid Sveriges lärosäten att komma åt material på digital väg, utan att behöva besöka KB eller något annat bibliotek.

Nu förlängs avtalen med organisationerna Bonus Copyright Access, Bildupphovsrätt och Copyswede. Det innebär att forskare även i fortsättningen kan komma åt upphovsrättsligt skyddade böcker (förutom kurslitteratur), bilder och audiovisuellt material.

Avtalen gäller i nuläget till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material.