Nytt transfor­ma­tivt Bibsamav­tal med Brill

Ett nytt transformativt avtal har slutits mellan Bibsamkonsortiet och förlaget Brill för perioden 2021–2023.

Avtalet innebär att forskare vid deltagande organisationer kan publicera sig öppet tillgängligt i såväl förlagets hybridtidskrifter som helt öppet tillgängliga titlar. Utöver obegränsad publicering ingår läsrättigheter till samtliga tidskrifter.

Under 2021 deltar 13 organisationer i avtalet.