Algo­rit­mer i varda­gen – hur medvet­na är vi?

Hur resonerar barn och vuxna kring de digitala informationsflöden som de dagligen möter på internet?

Forskarna Lisa Olsson Dahlquist och Olof Sundin, Lunds universitet Länk till annan webbplats., presenterar nu den forskning de gjort på uppdrag av Digitalt först med användaren i fokus.

De har studerat hur barn och vuxna tänker kring de digitala informationsflöden som de dagligen möter på internet. Det vill säga: Hur förhåller sig barn och vuxna till algoritmer, sök- och källkritik i sin digitala vardag? Genom familjeintervjuer har de identifierat förslag på hur biblioteken kan arbeta med MIK, Medie- och kommunikationskunnighet, i praktiken.

Presentation och hela studien

Under årets digitala bokmässa höll Lisa Olsson Dahlquist en presentation av studien.

På Lunds universitets webbplats kan du även ta del av hela rapporten, Algoritmmedvetenhet i mötet mellan generationer (pdf) Länk till annan webbplats..