Krea­ti­va folk­­bib­li­o­tek under pande­min

Coronapandemin påverkar hela samhället på ett genomgripande sätt. Trots det har folkbiblioteken i Sverige, med hjälp av kreativa lösningar, kunnat ge sina användare god service.

Foto: Per & Per

Sedan slutet av mars 2020 har KB dokumenterat hur folkbiblioteken möter coronavirusets spridning. Genom att samla in information från webbplatser och sociala mediekanaler har vi skapat en översiktlig bild av situationen. Åtta insamlingar har genomförts, den första i slutet av mars och den senaste i september.

Öppet i samtliga kommuner

Kommunerna beslutar själva om öppethållande på biblioteken. Många prioriterar att hålla öppet med hänvisning till att bibliotek är en samhällsviktig verksamhet.

Helt stängda folkbiblioteket är undantag i Sverige. Från september har samtliga kommuner sina folkbiblioteket öppna, om än med begräsningar. De har nu hittat formerna för att begränsa smittspridningen och hålla avstånden i lokalerna.

God tillgång till medier

I de flesta kommuner har folkbiblioteken erbjudit god tillgång till bibliotekets tjänster och medier under hela pandemin. Det gäller både på den fysiska och den digitala sidan. Vårt insamlade material visar en rörelse mot ett mer och mer ”normalt” tillstånd. Service, utbud och tillgång börjar nu allt mer att se ut som det gjorde före virusets utbrott.

Take away och hemleverans

Folkbiblioteken har mött pandemin med kreativitet och innovation. Helt nya tjänster har tagits fram. Take away-kassen, med böcker som hämtas av låntagaren utanför biblioteket, är den som förekommit mest.

Boken kommer är en annan variant, där låntagare istället kan få en leverans hem till dörren. Tjänsten fanns sedan tidigare men under pandemin har användargruppen utökats till personer över 70 och andra riskgrupper. En kommun, där somliga bor många mil från närmaste bibliotek, berättar att de har gjort 750 hemleveranser .

Barnen är prioriterade

Barn är en prioriterad grupp även under pandemin. Vi har inte hittat något exempel på att en barnavdelning helt har stängts. På några håll har biblioteket tillfälligt stängt ytor där smittspridningen är svår att kontrollera. Programverksamheten har funnit alternativa former. En del aktiviteter har flyttats utomhus och de digitala kanalerna har använts mer flitigt. För ungdomar har olika läs- och skrivaktiviteter tagits fram.

Det digitala utbudet

Det digitala biblioteket har blivit en viktig del i verksamheten. Många kommuner har ökat tillgången till digitala tjänster och utbudet har lyfts fram extra på webbplatserna. Under våren höjde även många kommuner gränserna för e-böcker och strömmade filmer.

Biblioteken har också befunnit sig i sociala medier som Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok och Snapchat. Plattformarna har använts både för att genomföra digitala program och för att annonsera kommande aktiviteter.