Nu är det dags - gör självskattningstestet igen!

Hur har de digitala kompetenserna utvecklats under satsningen Digitalt först med användaren i fokus? Det ska vi ta reda på nu. Dags att återigen göra självskattningstestet!

Sedan den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus påbörjades, har vi arbetat med ett självskattningstest kring digitala kompetenser. I självskattningstestet får du en bild av dina digitala kompetenser genom att ta ställning till 24 olika påståenden. Vid årsskiftet 2020/2021 avslutas Digitalt först med användaren i fokus. För att få en överblick hur folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser har utvecklats, vill vi att du återigen gör självskattningstestet.

Självskattningstestet är inbyggt i Digiteket.se Länk till annan webbplats.. Genom att besvara det får du förslag på kurser kring ämnen där du behöver stärka dina kompetenser. För att få en bild av hur folkbibliotekspersonalens digitala kompetenser har utvecklats kommer vi under oktober månad 2020 nollställa testet. Alla Digitekets användare ombedes att göra testet igen.

Så här gör du

När du är inloggad på Digiteket.se Länk till annan webbplats. ser du uppmaningen: Du har ett nytt självskattningstest att göra här. Klicka på länken, gör testet - och uppmana dina kollegor att göra det också. Vi vill att så många som möjligt som jobbar på Sveriges folkbibliotek gör testet. Det tar bara 5-10 minuter att göra.

Skärmdump från Digiteket. Du har ett nytt självskattningstest att göra här.