Stor satsning på bibliotekens digitala transformation

Biblioteken har en avgörande roll för att öka den digitala kunskapen hos medborgarna. Nu startar en utbildning i att leda hållbar digital transformation, som ska stärka bibliotekspersonalen i det arbetet.

En kvinna på bibliotek visar en annan kvinna något på en skärm.

Utbildningen Att leda digital transformation startar i morgon den 18 september och är en del av KB:s satsning Digitalt först med användaren i fokus.

– Kursen passar framför allt den som har en arbetsledande roll inom biblioteksbranschen, men alla som arbetar vid ett bibliotek har glädje av innehållet, säger Kerstin Olsson, projektledare.

Den nya utbildningen går att följa på KB:s plattform för digitalt lärande, Digiteket, där landets biblioteksanställda har möjlighet att kompetensutveckla sig online. Utbildningen är framtagen av företaget DigJourney.

– Ett viktigt mål med biblioteken är att alla, oavsett var de bor, ska ha likvärdig tillgång till litteratur och information. Nu kan biblioteksledare över hela landet utbilda sig samtidigt och samarbeta kring digitalisering. Det kommer att stärka biblioteksutvecklingen och bibliotekets roll i samhället, säger Kerstin Olsson.

Information och anmälan

Att leda digital transformation består av 15 videor, åtta poddar och över tio timmar ljud- och videomaterial. Utforska gärna lärplattformen Digiteket Länk till annan webbplats., som förutom den här utbildningen har kurser om källkritik, samarbete på Wikipedia, arbete med sociala medier och mycket mer.

Digitalt först med användaren i fokus

Digitalt först med användaren i fokus är ett projekt med fokus på digital kompetenshöjning. Projektet drivs av KB tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunernas folkbibliotek. Digitalt först är ett regeringsuppdrag och kommer från arbetet med att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

En central del är Digiteket, en gemensam plattform för digitalt lärande. Parallellt pågår även forskning som löpande följer arbetet. Digitalt först har dessutom innovationsspår där idéer och metoder testas ute på biblioteken. Vidare finns ett ledarskapsspår för chefer inom biblioteksverksamheterna. Det anordnas också seminarier, konferenser, kurser och forskardagar.