KB:s audiovisuella samlingar till­gängliga på distans

Tjänsten Svensk mediedatabas (SMDB) blir åtkomlig på distans vid universitet, högskolor och forskningsinstitut – tack vare ett tillfälligt avtal mellan KB och upphovsrättsorganisationen Copyswede.

Kollage över material ur KB:s samlingar av ljud och rörlig bild. Kassettband, film och skivor.

– Vi är mycket glada över detta avtal. Nationalbibliotekets samlingar ska vara en resurs för forskning över hela landet och tack vare överenskommelsen kan nu forskare använda samlingarna på distans även under coronakrisen, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

I SMDB finns över tio miljoner timmar audiovisuellt material, det vill säga radiosändningar, tv-program, film och musik. Forskare som vill ta del av materialet måste i vanliga fall besöka KB i Stockholm. De har också kunnat beställa ett fjärrlån på dvd-skiva till något av de anslutna biblioteken.

I mitten av mars uppmanade regeringen alla lärosäten att övergå till distansundervisning, i syfte att minska smittspridningen. Det har medfört att KB:s audiovisuella samlingar blivit svåråtkomliga. Den rådande situationen inverkar även menligt på universitetens undervisning som inte längre har möjlighet att visa material i sina lokaler.

Med hjälp av det tillfälliga avtalet kan forskare nu ta del av materialet via fjärraccess.

– Coronapandemin har lett till att vi och KB på kort tid har tagit fram en temporär licens. Genom den kan forskare upprätthålla verksamheten trots arbete på distans, samtidigt som kulturskaparna får betalt, säger Copyswedes vd Mattias Åkerlind.

Avtalet gäller fram till den 30 augusti 2020. SMDB är endast åtkomlig på distans för forskare på lägst forskarstudentnivå med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut. Beställning av material sker på vanligt sätt via tjänsten.

Det tillfälliga avtalet möjliggör även för forskare att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Viktig information

Licensen innebär INTE att registrerade forskare har direkt åtkomst till allt innehåll i SMDB. Tidigare har forskare tvingats beställa fjärrlån (DVD-skivor) som tillgängliggörs via deras närmaste fjärrlånebibliotek. Den nytecknade licensen innebär att forskare via SMDB beställer vilka filer de vill ta del av och får distanstillgång till just de filerna via en särskild tjänst.

Här finns information om hur man ansöker om konto i SMDB Länk till annan webbplats..

Möjligheten att få tillgång på distans är möjligt för forskare med formell anknytning till ett akademiskt lärosäte eller ett forskningsinstitut.

Fakta: Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas (SMDB) är KB:s katalog över den svenska utgivningen av radio, tv, musik, film, video, datorspel och multimedia. Alla kan söka i katalogen utan inloggning. Men för att titta och lyssna på material ur samlingarna krävs av upphovsrättsskäl att man utför en särskild forsknings- eller researchuppgift.

KB kompletterar löpande tjänsten med både med historiskt och dagsaktuellt innehåll. Intresserade forskare kontaktar KB via info@kb.se.

Besök tjänsten. Länk till annan webbplats.