Nästa steg efter transformativa avtal

Bibsamkonsortiet strävar mot att byta från läs- och publiceringsavtal till avtal som enbart handlar om publicering efter 2024.

Fötter i ett par röda skor som går uppför en trappa.

Foto av Lindsay Henwood, Unsplash

I en artikel publicerad på EUA: s plattform "Expert Voices Länk till annan webbplats.", skriver Astrid Söderbergh Widding och Wilhelm Widmark vid Stockholms universitet samt Anna Lundén och Britt-Marie Wideberg vid Kungliga biblioteket att nästa generations avtal måste säkerställa transparenta priser, ge större kostnadseffektivitet och ha färre transaktionskostnader än det nuvarande systemet.

Vad artikeln i korthet säger är att Bibsamkonsortiet vill arbeta med förlag som visar ledarskap i denna nya era av öppen tillgång och med alla intressenter för att utveckla nya affärsmodeller, med målet att göra vetenskapliga tidskrifter öppet tillgängliga för användare över hela världen.