• Startsida
  • Nytt från KB
  • Uppmaning till förlag att öppna upp sitt innehåll med anledning av coronaviruset!

Uppmaning till förlag att öppna upp sitt innehåll med anledning av coronaviruset!

Ordförande för Bibsamkonsortiets styrgrupp, Astrid Söderbergh Widding, har undertecknat ett uttalande där förlagen uppmanas att öppna upp sitt innehåll för läsning och underlätta användning.

Tre nycklar i gult, blått och lila.

Foto av Florian Berger på Unsplash

Den globala sammanslutningen för bibliotekskonsortier ICOLC (International Coalition of Library Consortia) har gjort ett uttalande som nu undertecknas av Bibsamkonsortiet tillsammans med drygt 80 konsortier världen över.

I korthet innebär uttalandet att förlagen uppmanas att tillsvidare öppna upp sitt innehåll och ta bort eventuella begränsningarna när det gäller användningen av förlagens material. Dessutom ber man förlagen att vara flexibla när det gäller förnyelser och betalningar och överväga en frysning av 2020 års priser.