Träffpunkt biblioteksplaner 31 mars ställs in

Mot bakgrund av det rådande läget med covid-19 ställer KB in Träffpunkt biblioteksplaner den 31 mars.

Även om Träffpunkt biblioteksplaner den 31 mars huvudsakligen skulle vara digital, krävs det en del fysiska möten. Det är många som just nu fokuserar på det akuta dagsläget med smittskyddsfrågor, kontinuitetsplanering och liknande. Eftersom läget ändras från dag till dag väljer vi att ställa in arrangemanget.

Vi återkommer med mer information längre fram. När läget har stabiliserats kommer vi att, tillsammans med regional och kommunal biblioteksverksamhet, göra en ny planering för ett gott genomförande av Träffpunkt biblioteksplaner.