BTJ:s förkor­tade kata­lo­gi­se­ring

Slut­fas för nytt post­flö­de för förkor­tad kata­lo­gi­se­ring.

BTJ erbjuder sedan 2019 sin tjänst Bibliografisk service via Libris.

För de av BTJ:s kunder som önskar förkortad katalogisering har anslutningen till Libris tagit längre tid än beräknat. För närvarande pågår testning av ett nytt postflöde som kommer att möjliggöra förkortad katalogisering för BTJ-kunder med Bibliografisk service i Libris. Utvecklingen är ett samarbete mellan BTJ, KB och Axiell. Utvecklingsarbetet beräknas kunna slutföras under kommande veckor och är prioriterat av alla inblandade aktörer. Så snart postflödet är färdigtestat kan anslutningen av bibliotek påbörjas.

Läs hela texten om förkortad katalogisering och det nya flödet på BTJ-bloggen Länk till annan webbplats. . Texten följer också nedan:

Slutfas för nytt postflöde för förkortad katalogisering

För bibliotek med Bibliografisk service från BTJ har anslutningen till Libris tagit längre tid än beräknat. För närvarande pågår testning av ett nytt postflöde som kommer att möjliggöra förkortad katalogisering (se nedan) för BTJ-kunder med Bibliografisk service i Libris. Utvecklingen är ett samarbete mellan BTJ, KB och Axiell.

Utvecklingsarbetet, som inleddes 2019, beräknas slutföras under kommande veckor och är prioriterat av alla inblandade aktörer. Så snart postflödet är färdigtestat kan anslutningen av bibliotek påbörjas.

Nedan förklarar vi vad ”förkortad katalogisering” innebär för BTJ-kunder med Bibliografisk service i Libris, och varför det finns anledning att fortsätta erbjuda denna funktion.

Katalogisering av skönlitteratur – skillnader mellan BTJ och Libris

När skönlitteratur katalogiseras av BTJ beskrivs titeln, inte den enskilda upplagan. Samma katalogpost kan alltså beskriva flera upplagor av samma titel. Då en ny upplaga av en redan beskriven titel kommer ut kan den befintliga posten i många fall kompletteras och återanvändas. Lösningen har utarbetats för att stödja behov hos folkbiblioteken och deras användare. Resultatet blir mer överskådliga träfflistor för titlar som kommit i flera upplagor. Det blir även enklare att reservera en särskild titel. Då flera upplagor beskrivits i samma post behöver bara en reservation läggas, istället för att identifiera alla upplagor som skulle kunna vara aktuella för användaren.

Att samla flera upplagor i en gemensam katalogpost kallas ”förkortad katalogisering”. Benämningen är lite missvisande. Det hade varit mer korrekt att tala om ”katalogisering på titelnivå”. BTJ tillämpar förkortad katalogisering för tryckt skönlitteratur för barn och vuxna på alla språk.

Libris tillämpar nationell och internationell praxis enligt vilken varje utgåva/upplaga får sin egen katalogpost. Med den utveckling som skett inom Libris XL kommer nya beskrivningsmodeller att kunna användas för bibliotekens katalogdata. Bibliotekssystemen kommer därmed att kunna erbjuda en mer flexibel hantering och visning av metadata på olika hierarkiska nivåer, efter användarnas behov. Förkortad katalogisering kommer på sikt att kunna ersättas av nya funktioner, baserade på beskrivning på verksnivå.

Det kommer dock att dröja innan alla svenska folkbibliotek har ett bibliotekssystem som kan ersätta den presentation av informationen som förkortad katalogisering medför. BTJ:s kunder har uttryckt ett fortsatt behov av funktionen. BTJ och KB har därför arbetat tillsammans för att möjliggöra förkortad katalogisering även sedan biblioteken anslutit till Libris, fram till dess att nya funktioner etablerats. Eftersom lösningen skiljer sig från Librispraxis krävs bland annat ett nytt postflöde.

Nytt postflöde

Det nya postflöde som utvecklats kommer att möjliggöra att poster skapas i Libris enligt den praxis som råder där, samtidigt som poster med förkortad katalogisering levereras till de bibliotek som valt detta, via Libris exportfunktioner. De senare kommer inte skapas i Libris, utan i BTJ:s databas, BURK. Det är endast bibliotek anslutna till Bibliografisk service från BTJ som kommer att kunna välja att få poster med förkortad katalogisering.

Katalogpostflöden till bibliotek är komplexa och innefattar både inköpsflöden, exspektansposter (förhandsposter) från medieleverantörer, exportmöjligheter och funktioner i lokala bibliotekssystem. Den pågående testningen av de nya postflödena görs i flera omgångar för att säkerställa att övergången till det nya postflödet ska fungera så problemfritt som möjligt.

Har ni frågor om förkortad katalogisering eller möjligheterna att ansluta till Libris utan denna standard, kontakta BTJ eller Libris kundservice.