KB och RDA verksamhets­året 2020

RDA Steering Committee (RSC) arbetar just nu med en ny version av RDA Toolkit, som om några år kommer att ersätta nuvarande RDA. Nedan följer information om hur KB kommer att förhålla sig till ”nya RDA” under verksamhetsåret 2020.

År 2017 fastställde IFLA den nya konceptuella modellen IFLA LRM (Library Reference Model). Den har ersatt de tidigare modellerna FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records), FRAD (Functional Requirements for Authority Data), och FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority Data). Katalogiserings­reglerna Resource Description and Access (RDA) uppdateras nu för att återspegla den konsoliderade modellen.

Det uppdaterade RDA existerar ännu så länge bara i en betaversion, men flera stora bibliotek (som Library of Congress, British Library, Deutsche Nationalbibliothek med flera) har börjat förbereda övergången till den nya versionen.

KB avvaktar arbetet med nya RDA

Övergång till det uppdaterade RDA kräver stora resurser, för såväl översättning som arbete med svensk praxis, anvisningar, utbildning osv.

KB har beslutat att avvakta med den nya versionen av RDA tills vidare. Vi tror att vi har allt att vinna på att vänta på en bredare implementation, liksom vi gjorde vid den ursprungliga övergången till RDA. Den äldre versionen av RDA kommer att finnas tillgänglig under de närmaste åren.

KB behöver också utvärdera möjligheterna och fördelarna med att tillämpa ”nya RDA” i Libris. Regelverket RDA är formatoberoende, men katalogiseringsystem behöver förhålla sig till och stöda format för beskrivning, import och export. Libris bygger på ett BIBFRAME-baserat JSON-LD-format. BIBFRAME bygger i sin tur på FRBR, medan nya RDA som sagt utgår från den konsoliderade modellen IFLA-LRM. Eventuella konsekvenser av detta återstår att identifiera.

KB:s RDA-redaktion kommer att fortsätta följa arbetet med nya RDA men fokusera på att utveckla fullt fungerande praxis i Libris.