Kungliga bibliotekets årsredovisning 2019

KB har lämnat in årsredovisningen för 2019 till regeringen. Den ger underlag för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten och innehåller information om såväl verksamhet som ekonomi.

Ett utsnitt från omslaget på årsredovisningen. Kollage över tryckt material.

Myndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktion, regleringsbrev eller annat regeringsbeslut. KB redovisar resultat inom områdena Samla in, Beskriva, Bevara, Tillhandahålla samt Nationell överblick och samverkan. Redovisningen innehåller även ett avsnitt med finansiell redovisning.