Program - Träff­punkt bibli­o­teks­pla­ner 31 mars 2020

Den 31 mars är det återigen dags för Träffpunkt biblioteksplaner, denna gång som webbsändning.

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete med att följa upp biblioteksplaner, utifrån bibliotekslagen 18 §.

Nu finns programmet tillgängligt på KB:s webb.