Att göra sin röst hörd – det demo­kra­tis­ka uppdra­get i en digi­tal tid

I en ny film på Digiteket resonerar mediestrategen Brit Stakston kring digitalisering och demokrati – dess möjligheter och utmaningar.

Bibliotekens uppdrag är att verka för det demokratiska samhällets utveckling. I takt med att samhället digitaliseras behöver också biblioteken utveckla det demokratiska uppdraget. Filmen fokuserar på digitalisering och demokrati – dess möjligheter och utmaningar. Det finns även förslag på hur dessa frågeställningar kan lyftas i en arbetsgrupp på ditt bibliotek.

Filmen är framtagen inom ramen för satsningen Digitalt först med användaren i fokus.