Nytt transformativt Bibsamavtal med SAGE

Bibsamkonsortiet har kommit överens om ett nytt läs- och publiceringsavtal med SAGE för perioden 2020-2022.

Ett hänglås med en nyckel i.

Det nya läs- och publiceringsavtalet ger alla forskare som tillhör någon av de organisationer som är med i avtalet tillgång till tidskriftspaketen SAGE Premier och/eller Royal Society of Medicine. I avtalet ingår fri och obegränsad öppet tillgänglig publicering i hybridtidskrifter utan att några publiceringsavgifter tillkommer. Dessutom ges 20% rabatt på publicering i förlagets helt öppet tillgängliga tidskrifter. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2020.

Läs mer om det nya avtalet: