• Startsida
  • Nytt från KB
  • Ny rapport om inter­na omför­del­nings­mo­del­ler av kost­na­der inom Bibsam­kon­sor­ti­et

Ny rapport om inter­na omför­del­nings­mo­del­ler av kost­na­der inom Bibsam­kon­sor­ti­et

På uppdrag av Bibsamkonsortiets styrgrupp har konsulten Robert van der Vooren genomfört en studie om nya sätt att fördela avtalskostnader mellan deltagande organisationer inom Bibsamkonsortiet. Studien är tänkt som ett underlag när Bibsamkonsortiet anpassar sina interna omfördelningsmodeller för framtida avtal gällande publicering med öppen tillgång.

Ipad, mynt och böcker.

Intervjuer med intressenter och tester av olika scenarier indikerar behovet av en ny omfördelningsmodell som huvudsakligen bygger på att man betalar för sin publicering. Beräkningar av olika fördelningsmodeller visar på en betydande ekonomisk påverkan för enskilda konsortiedeltagare. För att lösa denna ekonomiska påverkan måste man se över hur kostnaderna kan fördelas mellan lärosäten, myndigheter och forskningsfinansiärer.