Nytt transformativt avtal med Wiley ökar öppen tillgång till svensk forskning

Bibsamkonsortiet har tecknat ett nytt läs- och publiceringsavtal med det vetenskapliga förlaget Wiley.

Spik som binds ihop av trådar på en träbräda.

Forskare vid de 45 organisationer som har valt att delta i avtalet får lästillgång till förlagets cirka 1 500 abonnemangstidskrifter och möjlighet att utan ytterligare kostnader publicera öppet tillgängliga artiklar i 1 550 tidskrifter.

Avtalet mellan Bibsam-konsortiet och Wiley innebär att vi kan se fram emot många fler öppna publikationer från svenska forskare. Det är ett viktigt steg i vår övergång till öppen vetenskap. Det faktum att avtalet täcker läsning och publicering i både hybrid- och helt öppna tidskrifter ger oss bättre kontroll över framtida utgifter", säger Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, ordförande för förhandlingsgruppen och Bibsamkonsortiets styrgrupp