Regeringen utreder ojämlik tillgång till skolbibliotek

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Men tillgången är långt ifrån likvärdig runt om i landet. Därför får en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken.

– Att stärka bemanningen i skolbiblioteken och ge alla elever likvärdig tillgång till skolbibliotek stärker undervisningen. När lärare och skolbibliotekarier arbetar tillsammans med sagor, berättelser och faktalitteratur får eleverna stöd i lärandet och inspiration till egen läsning, bättre kunskaper och möjligheter att vidga sina perspektiv, säger utbildningsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande från regeringen.

Regeringen har utsett Gustav Fridolin till särskild utredare.

Skolbiblioteken i den nationella biblioteksstrategin

Inom ramen för förslaget till en nationell biblioteksstrategi togs tre rapporter om skolbibliotek fram. Här kan du ladda ner och läsa dem i sin helhet.