Libris version 1.13

Onsdag 27 november till torsdag 28 november produktionssattes Libris version 1.13.

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller att uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Libris har genomfört ett antal åtgärder i linje med det förberedande arbete som pågår för att bryta ut verk. Exempelvis finns instans av verk nu i formulärets översta del.

Versionen har en övergripande förbättring gällande länkar i gränssnittet. Träfflistor, kort och konceptvy har en större representation av klickbarhet som gör det möjligt att interagera med länkade entiteter över hela klienten.

Versionen erbjuder fler sorteringsmöjligheter vid sökning på både Koncept och Verk. Det går att sortera på relevans, huvudtitel a-ö och huvudtitel ö-a. När det gäller koncept finns sortering för relevans och föredragen benämning.

Typer

Ej relevanta egenskaper är bortstädade från adminmetadata, bland annat dubblerade typer som filtrerats bort. Detsamma gäller för typer som inte ska användas i listorna lägga till eller byta typ för Instans eller Verk.​

En uppdatering av vokabuläret gör det även tydligare i gränssnittets listor för vilka av typerna som är underkategorier. Det gäller både instanstyp och verkstyp.

Verkstypen Objekt byter namn till Föremål och Projicerad bild till Rörlig bild.

Språk

En städning av språk i beskrivningar har resulterat i att språk i klartext (”blanka noder”) har ersatts med länkar. Det gäller språk i metadata - bibliografiska beskrivningar, auktoritetsbeskrivningar, och beskrivningarnas admindel.

Språkdefinitioner har förbättrats genom att Library of Congress språkkoder Länk till annan webbplats. finns inlagd i Libris. Här finns språkbenämningar på engelska, tyska och franska vilket innebär att man får träff på "spanska" oavsett om man skriver "spanska", "spanish" eller "espagnol".

Utöver detta har inaktuella språkdefinitioner nu egenskapen Ersatt av vilket gör dem till ett inaktivt val gränssnittet. Som exempel på detta är Lulesamiska (9sl) ersatt av Lulesamiska (smj).

Export från Libris till lokala system

Sedan lanseringen av Libris har bibliotek på egen hand inte kunnat göra ett fullständigt eller schemalagt uttag via batchprofilen. Det här är nu åtgärdat, och beställningarna sker likt innan tidigare via batchgränssnittet. Körningen, som går över helgen, hittas på Libris FTP kommande måndag. Det går även att filtrera på det nytillagda filtret skönlitteratur.

En nyhet för exporten är att det nu varje natt genereras en lista som innehåller ID-nummer för raderade poster i Libris. Filen har filnamnet gallring/[bibliotek].[datum].delete.csv och är en semikolon-separerad förteckning vilken biblioteket kan använda för manuell radering av poster i sin lokala katalog. Om inga förändringar sker i Libris kommer filen att vara tom.