Forskarcirkel - Digitalt först

Inom satsningen Digitalt först – med användaren i fokus, bjuder vi nu in till forskarcirkeln Skeptikerspåret.

Forskarcirkeln ger dig möjlighet att utforska och problematisera betydelsen av digitaliseringen och biblioteket som en viktig samhällsaktör kopplat till digitaliseringsprocessen. Utgångspunkten är biblioteksmedarbetarens och bibliotekschefens praktiska kunskap, erfarenhet och kunnande.

Du tar del av forskarcirkeln tillsammans med kollegor och med handledning av forskare från Södertörns högskola. Arbetet kommer ske i olika delar av landet under vårterminen 2020.

Målgrupp

Forskarcirkeln riktar sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek, samt till utvecklingsledare och chefer inom folkbiblioteksområdet på regional nivå.

Information och anmälan