Ny rapport - Folkbib­li­o­te­ka­ri­er­na i sats­ning­en Digi­talt först

Ett av fyra forskningsprojekt som studerar det som sker inom projektet "Digitalt först med användaren i fokus", leds av Högskolan i Borås. Nu finns deras forskningsrapport publicerad.

Rapporten "Användarna först med det digitala i fokus: Folkbibliotekariers arbete inom den nationella satsningen för digital kompetens" tar avstamp i frågor som:

  • Hur förhåller sig folkbibliotekarier till uppdraget att främja digitala kompetenser hos
    medborgarna?
  • Hur resonerar folkbibliotekarier kring vilka digitala kompetenser de själva har respektive är i behov av för att utföra sitt arbete?
  • Vilka förväntningar har folkbibliotekarierna på Digitalt först?

Rapporten är författad av Karen Nowé Hedvall, Jenny Lindberg, Katarina Michnik och Malin Ögland, Högskolan i Borås.

Läs mer och ladda ner rapporten