Svenska folket och biblioteken

Bibliotekshögskolan i Borås, Kungliga biblioteket och Svensk biblioteksförening bidrar årligen med medel till SOM-undersökningen för en rad frågor som berör bibliotek och läsning. Här presenteras nu resultat från undersökningen som sammanställts av forskare vid Bibliotekshögskolan.

SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som årligen tillfrågar tusentals svenskar.

Allas bibliotek?

Författare: Catarina Eriksson och Katarina Michnik
Läs hela artikeln: Allas bibliotek (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln handlar om vilka grupper som folkbiblioteken faktiskt når, fastän de är till för alla. Ju mer frekvent informationssökning på internet som personer gör, desto högre sannolikhet för att de också besöker folkbibliotek. En tolkning kan vara att föreställningen om att internet som informationsförsörjning ska utkonkurrera folkbibliotek saknar grund. Antingen är du benägen att förse dig med information eller så är du inte det. Den gjorda analysen visade också på högre sannolikhet för att den som placerat sig till vänster politiskt ska besöka folkbibliotek jämfört med den som placerat sig till höger.

Bokläsning och den svenska bokmarknaden

Författare: Birgitta Wallin, Elisa Tattersall Wallin och David Gunnarsson Lorentzen
Läs hela artikeln: Bokläsning och den svenska bokmarknaden (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Artikeln analyserar bland annat hur stor andel av svenska folket som läser böcker, i vilka format de läser, och hur ofta de läser. Det framkommer till exempel att antalet lästa e-böcker i de tre största prenumerationstjänsterna ökat markant sedan 2017. Läsvanor i olika samhällsgrupper och högläsning för barn analyseras. Resultaten visar också att personer med låg utbildningsnivå är den enda gruppen som visar på en liten ökning av läsning av tryckt skönlitteratur.