Projekt om digitalt kulturarv får ny webbplats

Nu går det att följa Vetenskapsrådets satsning Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar (DIGARV) via en nystartad webbplats. Flera av projekten utgår från KB:s samlingar.

Regeringens forskningsproposition (2016) Länk till annan webbplats. påpekade behovet av att stödja och främja datadriven forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. En förutsättning för det är en digitalisering av materialet vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. Därför fick Vetenskapsrådet ett särskilt anslag för att arbeta för ökad digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv.

Under våren 2018 föddes utlysningen ”Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar” – ett samarbete mellan Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Kungliga Vitterhetsakademin. Särskilt välkomnades ansökningar om forskningsprojekt i samarbete mellan forskare och kulturarvsinstitutioner, med betoning på metodutveckling.

Fyra av nio beviljade projekt i utlysningen utgår från KB:s samlingar. Mer information om dessa går att läsa i vår lista över pågående projekt.

Forskningen finns även på DIGARV:s nya webbplats Länk till annan webbplats., tillsammans med övriga projekt i utlysningen. På webbplatsen finns dessutom blogg, aktiviteter och publikationer som hör till satsningen.