En uppdatering om förhandlingarna mellan Bibsamkonsortiet och Wiley

Bibsamkonsortiet och det vetenskapliga förlaget Wiley har undertecknat en avsiktsförklaring, där parterna lägger fram de grundläggande principer som ska styra de fortsatta förhandlingarna.

I avsiktsförklaringen står bland annat att parterna ska ta fram en avtalsmodell som täcker både open access-publicering hos förlaget och läsrättigheter till deras prenumerationsbaserade tidskrifter. Parterna enas även om att arbeta tillsammans för att skynda på utvecklingen mot omedelbar open access.

Ambitionen är att ett nytt avtal ska förhandlas fram under 2019 med startdatum 1 januari 2020.