Verk och instans i startversionen av nya Libris

När nya Libris går i skarp drift ber vi er att avvakta med att bryta ut verk till länkbara verksentiteter. Detta gäller under den första tiden och vi återkommer med riktlinjer.

Nytt format

Formatet i nya Libris ger möjlighet att strukturera den bibliografiska informationen på ett nytt sätt. Istället för att upprepa uppgifter som klassifikation, ämnesord, genre, författarens namn för varje ny utgåva av en bok, så kan vi i fortsättningen samla denna information på ett ställe – verket – och sedan länka instanser till verket, när nya utgåvor kommer. Detta är en styrka med vårt nya Bibframe-baserade format.

Verk som länkbar entitet eller lokal entitet

Men hur gör man? Hur fungerar det i praktiken? I nya Libris finns det möjlighet att antingen skapa verk som lokala entiteter eller att skapa länkbara verksentiteter. När vi låter verket vara en lokal entitet i instansen, behåller vi samma struktur som i dagens MARC-poster. Verksinformationen upprepas i varje post, för varje utgåva, tillsammans med information om utgåvan. Om vi gör så, har vi inte utnyttjat det nya formatet fullt ut.

Om vi i stället bryter ut verket till en egen länkbar entitet, kan vi i fortsättningen länka nya utgåvor (nya instanser) till denna verksentitet.

Vi kan också länka översättningar av ett verk till originalverket genom att länka mellan verksentiteterna. Det finns många fler relationer som vi kan uttrycka, t ex bearbetning, verk som ämne och så vidare.

Att bryta ut verk till egna entiteter kommer till nytta framförallt för verk som kommer ut i många utgåvor, till exempel klassiker och andra verk som får en stor spridning. För många verk händer inte det utan verket kommer ut endast en gång.

Poster från Voyager

För de poster som förs över från Voyager till nya Libris kommer verksinformationen att sparas som lokala entiteter. Man hittar verksinformationen under Instans av Verk. De auktoritetsposter för verk och uttryck som har skapats i Voyager kommer att sparas som rudimentära verksentiteter i nya Libris. Ytterligare uppgifter behöver tillföras för att dessa verksentiteter ska kunna användas i det nya formatet. Använd inte dessa verksentiteter för länkning ännu. KB kommer också att se över möjligheten att maskinellt skapa underlag som underlättar verkshantering.

Hur gör vi med verk i nya Libris?

Det behövs riktlinjer och instruktioner om hur vi ska hantera verk i nya Libris. Dessa riktlinjer kommer senare.

När nya Libris går i skarp drift ber vi er att avvakta med att bryta ut verk till länkbara verksentiteter. Under en första övergångstid fortsätter vi som förut, att upprepa verksinformationen i varje beskrivning av en instans. Verksinformationen blir då en lokal entitet i instansen. Fortsätt att ange författarens namn (primär medverkande/medverkande), klassifikation, ämnesord, genre, språk och så vidare, för varje utgåva som du katalogiserar. Ange dessa uppgifter under Instans av Verk.