Nya ID i Libris

Ett av målen för nya Libris är att erbjuda en modern lösning med länkade data som kan återanvändas i andra tjänster på webben. I förarbetet till det nya systemet tittade XL-projektet därför även på utformningen av Libris-ID och hur man idag bygger upp och hanterar identifierare, specifikt URI:s.

URI i Libris

En URI (Uniform Resource Identifier Länk till annan webbplats.) är en sträng bestående av ett visst antal tecken där uppsättningen är unik och beständig. I och med det kan en URI användas för att entydigt identifiera en resurs, i det här fallet en post. Genom att använda den här typen av identifiering i Libris blir katalogen länkbar, och en del av webben.

En Libris-URI är uppbyggd enligt formen https://libris.kb.se/{kontrollnummer}. Kontrollnumret är alfanumeriskt och har minimum 14, maximum 17 tecken och är designat för att uppfylla följande kriterier:

  • Det ska vara en väsentligen obefintlig risk för kollision även vid distribuerat skapande av stora mängder kontrollnummer
  • De ska inte kunna ta slut
  • De ska vara så korta som möjligt
  • De ska inte ha en central räknare
  • De ska inte innehålla några ”konstiga” tecken (%, $, @, etc.)
  • De ska se väsentligen slumpvalda ut
  • Det ska inte finnas en koppling till metadata, inklusive typ (exempelvis ’bib’, ’aukt’, ’person’, etc.)
  • Det ska vara en liten risk att det bildar ett ord

Kontrollnummer kvar i MARC21 001

Kontrollnummer är en förutsättning för matchningar mellan resurser i Libris metadataflöde, importer och exporter. För er som även i fortsättningen hämtar in data till era lokala system kommer kontrollnumret även fortsatt framåt att finnas i det fasta fältet MARC21 001.

Hänvisning till poster

Vid behov att hänvisa till en post eller annan kommunikation av poster, hänvisningar som tidigare gjordes med fält 001 i MARC21, används efter övergången istället Libris-URI. Det betyder att en post som tidigare hittades exempelvis genom en sökning i Voyager, under Retrieve by record ID/Bibliographic (här exempel 10971061), istället hittas via https://libris.kb.se/katalogisering/p7117c313j1svq2 Länk till annan webbplats..

(Observera att http://libris.kb.se/katalogisering ännu inte är i skarp drift. Exemplet i det här fallet behöver därmed hänvisas till utvecklingsmiljön för nya Libris, och har där en tillfällig URL enligt https://libris-stg.kb.se/katalogisering/p7117c313j1svq2.)

Det finns etablerade principer för hur detta bör ske i kulturarvssektorn. För den intresserade rekommenderas Digisam:s checklista (pdf) Länk till annan webbplats..