Nytt projekt med Wikimedia Sverige

Digitalt först med användaren i fokus har skapat ett delprojekt tillsammans med Wikimedia Sverige. Målen är att höja kvaliteten på de referenssamtal som sker på bibliotek samt att öka antalet wikirelaterade aktiviteter.

Wikimedia Sverige Länk till annan webbplats. är en ideell förening som bland annat arbetar med att vidareutveckla svenska Wikipedia. Wikipedia har sedan början av 2000-talet tagit plats som världens största uppslagsverk och sköts av en deltagargemenskap bestående av frivilliga individer. Wikipedia är världens femte mest besökta webbplats och den enda bland de största webbplatserna som är idéburen och oberoende av kommersiella aktörer.

Genom att fördjupa bibliotekspersonalens kunskaper om Wikipedia-plattformarna stärks också kompetenserna kring käll- och sökkritik. Projektet innebär bland annat att Wikimedia tar fram en lärresurs till den kommande lärplattformen, håller fysiska utbildningar runt om i landet och utvecklar den internationella kampanjen #1lib1ref Länk till annan webbplats..

Projektplan