Swepub och nordiska listan på LOA

När LOA 2018 gick av stapeln den 1 juni deltog även Swepub. Med poster och presentation uppmärksammade vi nordiska listan, det samnordiska auktoritetsregistret över publiceringskanaler.

Nordiskt samarbete

Under sessionen med temat Swepub fick deltagarna höra både om arbetet med nordiska listan och om SUHF-projektet Datakvalitet i Swepub ur ett lärosätesperspektiv. Det nordiska samarbetet med att utveckla ett gemensamt auktoritetsregister över publiceringskanaler, nordiska listan, har pågått sedan 2015 med finansiering från NordForsk. Nordiska listan är en sammansättning av de danska, finska och norska listorna över tidskrifter, förlag och konferensserier.

Den sammansatta listan innehåller övergripande bibliografisk information på översta nivån samt bibliografiska och administrativa metadata med bedömningsnivå från de nationella listorna på undernivån. Bedömningsnivån berättar hur vetenskaplig kanalen anses vara. Genom att samla data över publiceringskanaler från de nationella listorna på en och samma plats blir det enklare att förvalta, uppdatera och validera de nationella listorna samt att jämföra publiceringskanaler och bedömningsnivåer.

Systemutvecklingen har skett på NSD – Norsk servis for forskningsdata. Nordiska listan ligger på en molntjänst för att underlätta uppdatering och åtkomst, och det finns ett webbgränssnitt för att underlätta jämförelser och datauttag i csv-format. Tillgången är dock avgränsad till de deltagande organisationerna än så länge för att hålla kostnaderna låga.

Projektrapportering

Projektrapportering till NordForsk skedde den 13 mars 2018. För vidare finansiering krävs en plan på fortsatt arbete som de deltagande organisationerna behöver komma överens om. Projektet avslutas till sommaren 2018. Det finns dock lite arbete kvar med att sammanföra de nationella listorna. Tidskrifterna har varit enkla att deduplicera med hjälp av ISSN men det krävs mer manuellt arbete med deduplicering av förlag och konferensserier.

Auktoritetsregister över publiceringskanaler

Eftersom Sverige saknar auktoritetsregister över publiceringskanaler, arbetar Vetenskapsrådet med att upprätta ett sådant baserat på det arbete som redan har skett i Danmark, Finland och Norge samt dataunderlag från Swepub. När den nordiska listan och svenska listan är färdigställda kommer de att integreras i Swepub och distribueras vidare till de lokala publikationsdatabaserna. Genom implementering av auktoritetsregister i de lokala systemen kommer datakvaliteten att höjas både i Swepub och lokalt.

Datakvalitet i Swepub

Den efterföljande presentationen om SUHF-projektet, som pågick under första kvartalet av 2018, fortsatte med temat datakvalitet i Swepub. Nyttan finns i användandet lydde rubriken och deltagarna fick höra hur projektet genomfördes samt slutresultatet.

Läs projektrapporten

Affisch Nordiska listan