fullskärmsbild

KB-labb

KB-labb gör det möjligt för forskare att utföra storskaliga analyser av våra samlingar. Labbet utvecklar även språkmodeller och artificiell intelligens.

Ett kollage av framsidor på äldre dagstidningar och statens offentliga utredningar.

KB-labb är en infrastruktur för forskning inom digital humaniora och samhällsvetenskap. Genom labbet blir KB:s digitala samlingar tillgängliga i strukturerad och kvantitativ form. Forskare kan både söka nya svar och ställa helt nya frågor i sin forskning.

Labbet är också ett forum för lek och innovation. Vi designar och tar fram modeller för att kunna analysera samlingarna på nya sätt. Dessutom testar vi möjligheterna för artificiell intelligens (AI), och samarbetar kring denna fråga med aktörer både i Sverige och internationellt.

KB-labb utgör en forskningsnära och kreativ miljö som på kort tid etablerat sig som en central nod i svensk datadriven forskning. Labbet leds av Love Börjeson, forskare inom tillämpad språkteknologi.

Forska vid labbet

Vill du samverka med KB-labb i din forskning? Då är du välkommen att skicka en förfrågan till oss. Därefter fortsätter vi dialogen om det planerade projektet. Forskning vid labbet följer KB:s generella process för forskningssamarbeten.

Hör av dig i god tid

Kontakta oss i god tid före eventuella deadlines med externa forskningsfinansiärer. Ju tidigare i din process du hör av dig, desto bättre. På så sätt kan du få information om vilka möjligheter labbet erbjuder samt vilket material som finns på KB. Vi kan även skaffa oss en bild av vilka resurser ditt projekt kräver.

Förkunskaper och data scientist

För att bedriva forskning vid labbet behöver du erfarenhet av att hantera stora datasets samt att använda verktyg som R och Python. Om du saknar erfarenhet rekommenderar vi att du har med en data scientist i ditt projekt – gärna redan i planeringsfasen.

Räkna med att vara på plats i Stockholm

Mycket av det material vi tillgängliggör är upphovsrättsskyddat. Därför krävs i nuläget att du är på plats i våra lokaler för att komma åt det. Vår förhoppning är att kunna erbjuda mer flexibla lösningar i framtiden.

Forskningsfinansiering

KB-labb välkomnar alla sorts förfrågningar om forskningssamverkan. När det gäller forskning på plats i labbet behöver vi däremot prioritera projekt med extern finansiering. Vi har dessvärre oftast inte möjlighet att ta emot studenter och doktorander utan egna forskningsmedel.

Nyfiken på mer?

Vi har samlat ihop resurser för dig som vill veta mer om datadriven forskning, gå en kurs i programmering eller bara leka lite. De flesta resurser är på engelska.

Leka

Verktyg och utbildning

Exempel på forskning inom digital humaniora

Webbplatser med ännu fler resurser

Kontakt

E-post: kblabb@kb.se
Besöksadress: Karlavägen 100, Stockholm.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?