fullskärmsbild

Digitalt först

Digitalt först med användaren i fokus har varit en nationell satsning med fokus på kompetenshöjning inom digital kompetens. Här finns material och forskningsresultat som kommit fram under satsningens gång.

Satsningen var ett stort samverkansprojekt med verksamhet över hela landet. En central del är Digiteket, en gemensam lärplattform för digitalt lärande. KB har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta arbetet med lärplattformen. Parallellt med Digitalt först har det pågått forskning och även innovationsspår där idéer och metoder har testats ute på biblioteken.

Hur satsningen gick till, och vilka resultat den gav, går att läsa om i slutredovisningen. Den överlämnades till Kulturdepartementet 25 februari 2021.

Digiteket

Digiteket är en webbaserad lärresurs kring digital kompetens. Här kan du som arbetar på bibliotek ta del av inspiration, artiklar och webbaserade kurser. Fokus ligger på hur du kan bemöta de behov som bibliotekens användare har.

Blomillustration samt texten "Din guide i den digitala djungeln".

Följeforskning

Flera forskningsprojekt, knuta till olika högskolor, regioner och bibliotek, följde den nationella satsningen. Resultaten har publicerats i ett flertal rapporter:

Skeptikerspår – digitala dilemman

Som en del av satsningen arrangerades även den digitala forskarcirkeln Skeptikerspåret. Syftet var att fånga upp kunskap, eller brist på kunskap, i situationer där det skaver i mötet mellan biblioteksmedarbetare och besökare. Arbetet mynnade ut i essäer kring olika dilemman, varav några är samlade i en antologi:

Uppdraget om kompetenslyft

Digitalt först med användaren i fokus är resultatet av ett regeringsuppdrag till KB. Uppgiften var att under 2018–2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder med fokus på digital kompetens.

Reformförslaget om ett nationellt kompetenslyft för ökad digital kompetens hos allmänheten, presenterades redan 2016. Satsningen motsvarar ett av de reformförslag som lades fram under framtagandet av strategin. Detta reformförslag har nu genomförts genom Digitalt först. Mer om förslaget till nationell biblioteksstrategi finns att läsa på kb.se Länk till annan webbplats.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?