fullskärmsbild

Nationell biblioteks­strategi

På uppdrag av regeringen har KB tagit fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi. Här kan du ta del av strategin och de rapporter och filmer som ligger till grund för förslaget. Förslaget till nationell biblioteksstrategi överlämnades till regeringen den 7 mars 2019.

Ladda ner biblioteksstrategin

Digitalt först med användaren i fokus

Redan 2016 presenterades reformförslaget om ett nationellt kompetenslyft för ökad digital kompetens hos allmänheten. Detta reformförslag har genomförts under 2018-2020 genom Digitalt först med användaren i fokus.

Mer information

Anna Lundén, tf avdelningschef Bibliotekssamverkan och forskningsstöd
Telefon: 010-709 31 86
E-post: anna.lunden@kb.se

Vill du köpa/låna strategin?
Den finns tillgänglig på bibliotek och går att köpa via bokhandlar.

Se dokumentärfilmen som tagits fram som ett komplement till strategin.

Rapporter

Dessa 14 rapporter ligger till grund för strategin. De tar upp olika aspekter av biblioteksväsendet och har tagits fram av sakkunniga aktörer inom respektive område.

Allt material från strategin är fritt att använda!

Uppdraget

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingick bland annat att belysa:

  • bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar,
  • bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning,
  • bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.

KB skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?