Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Nationell biblioteks­strategi

Nu är den överlämnad till regeringen – Sveriges första nationella biblioteksstrategi. Här kan du både ta del av strategin och de rapporter och filmer som ligger till grund för förslaget.

Ladda ner biblioteksstrategin

Du kan även låna strategin via ditt bibliotek eller beställa via din (nät)bokhandel.
Kontakt

Erik Fichtelius, nationell samordnare
Telefon: 010-709 30 27
E-post: erik.fichtelius@kb.se

Christina Jönsson Adrial, avdelningschef Publik verksamhet
Telefon: 010-709 36 42
E-post: christina.jonsson.adrial@kb.se

Se dokumentärfilmen som tagits fram som ett komplement till strategin.

Rapporter

Dessa 14 rapporter ligger till grund för strategin. De tar upp olika aspekter av biblioteksväsendet och har tagits fram av sakkunniga aktörer inom respektive område.

Allt material från strategin är fritt att använda!

Uppdraget

2015 beslutade regeringen att KB skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

I uppdraget ingick bland annat att belysa:

  • bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar,
  • bibliotekens roll för att främja litteraturens ställning,
  • bibliotekens roll för att främja det demokratiska samtalet, den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik.

KB skulle även, tillsammans med berörda aktörer inom skolområdet, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ingick att fortsätta verksamheten med att tillgängliggöra e-böcker via den nationella katalogen Libris.