Torsdagen den 23 maj klockan 19 genomförs ett systemunderhåll som kan påverka tillgängligheten till samtliga av KB:s tjänster.

Gå till: Biblioteket
Du är här: Samverkan och utveckling
fullskärmsbild

Digitalt först

Ett digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal

Ett av bibliotekens många uppdrag är att verka för ökad kunskap om informationsteknik. Hur kan informationsteknik användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet?

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Satsningen går under namnet Digitalt först med användaren i fokus och drivs av KB tillsammans med landets region- och kommunbibliotek.

Dekorationsbild

Forskardag 11 juni i Västerås

Digitalt först med användaren i fokus bjuder in till en forskardag för de regionala biblioteksverksamheterna. Kom och möt forskarna och ta del av forskningen den 11 juni i Västerås.

Nytt inom Digitalt först

Kontakt
Mejla oss om Digitalt först E-post: digitaltforst@kb.se Fler kontaktuppgifter