Digi­talt först – i hamn efter tre år!

Efter tre år avslutar vi nu satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Syftet har varit att öka folkbibliotekens digitala kompetens och uppdraget har genomförts i bred nationell samverkan.

En stor del av biblioteksväsendet har omfattats av satsningen – folkbiblioteken på kommunal nivå, de regionala biblioteksverksamheterna och KB på nationell nivå. Tillsammans har vi arbetat för att höja folkbibliotekens digitala kompetens, vilket i slutänden gynnar hela befolkningen.

Samverkan har skett både inom och mellan de olika samhällsnivåerna. Flera parter som verkar inom biblioteksfältet, eller inom om angränsande områden, har varit delaktiga i processen.

Framgång för Digiteket

90 procent av alla som arbetar på folkbibliotek har deltagit i utvecklingsinsatser för att höja den digitala kompetensen. Ett nav i satsningen har varit lärplattformen Digiteket, som KB kommer fortsätta att driva enligt uppdrag från regeringen.

På Digiteket kan du hitta lite mer än 80 kurser och nästan 120 inspirationsartiklar. I januari hade Digiteket nästan 5 200 registrerade användare.

Läs slutredovisningen

I dag överlämnade KB slutredovisningen av Digitalt först till Kulturdepartementet. Ta del av hela rapporten här:

Logga för Digitalt först med användaren i fokus.