fullskärmsbild

Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Här kan du läsa allt om Digitalt först med användaren i fokus.

Nu är det dags - gör självskattningstestet igen!

Hur har de digitala kompetenserna utvecklats under satsningen Digitalt först med användaren i fokus? Det ska vi ta reda på nu. Dags att återigen göra självskattningstestet!

Nytt inom Digitalt först

Kontakt