fullskärmsbild

Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Här kan du läsa allt om Digitalt först med användaren i fokus.

https://unsplash.com/photos/d9ILr-dbEdg

Forskardagen den 25 oktober - nu kan du anmäla dig!

Nu är anmälan öppen - Forsk­ning kring bibli­o­te­kets roll i ett håll­bart digi­ta­li­se­rat Sveri­ge. Fyra forskarlag är beviljade medel för forskning inom projektet "Digitalt först med användaren i fokus". För att bearbeta den kunskap som genereras genom forskningen arrangeras nu den andra av två forskardagar under 2019.

Nytt inom Digitalt först

Kontakt
Mejla oss om Digitalt först E-post: digitaltforst@kb.se Fler kontaktuppgifter