fullskärmsbild

Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Här kan du läsa allt om Digitalt först med användaren i fokus.

Skyddsvärden i vågskålen: internet på folkbibliotek - ideologi, juridik, praktik

Studien ingår i projektet Internetanvändning på bibliotek – policy, praktik och pedagogik, ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Kultur i Halland och Biblioteksutveckling Sörmland. Projektet är ett av innovationsspåren i satsningen Digitalt först med användaren i fokus.

Nytt inom Digitalt först

Kontakt