fullskärmsbild

Digitalt först

För att främja digital kompetens hos allmänheten satsar regeringen på ett nationellt digitalt kompetenslyft för bibliotekspersonal. Här kan du läsa allt om Digitalt först med användaren i fokus.

https://unsplash.com/photos/d9ILr-dbEdg

Filmer från Forskardagen

Forsk­ardagen fokuserar på den forskning som är knuten till projektet "Digitalt först med användaren i fokus". För att bearbeta den kunskap som genereras kring projektet arrangeras två forskardagar under 2019.

Nytt inom Digitalt först

Kontakt
Mejla oss om Digitalt först E-post: digitaltforst@kb.se Fler kontaktuppgifter