Årets Svensk Bokkonstpris – tävlingen avgjord

Under tisdagskvällen tillkännagavs de 25 boktitlar som belönats med Svensk Bokkonsts utmärkelse. Böckerna kommer att ställas ut på KB fram till nyår.

25 böcker i en bokhylla.

Fotograf för samtliga bilder i nyheten: Lina Baker/KB

Svensk Bokkonst är en tävling som lyfter fram särskilt välproducerade böcker ur föregående års utgivning. Detta är ett unikt pris, eftersom det som prisas är hög kvalitet genom bokproduktionens alla led – från formgivning, typografi och bildhantering till tryckteknik, bindningsteknik och papperskvalitet. Till årets tävling kom det 180 bidrag och av dessa har en jury valt ut 25 föredömligt producerade böcker.

– Det som slår mig med årets utvalda böcker är hur fantastiskt väl form och material bidrar till att bearbeta bokens tema. Jag ser med andra ord exempel på riktigt stor bokkonst vilket är särskilt roligt i tider av ekonomisk avmattning. Årets böcker är en uppvisning i hur beständig mänsklig kreativitet är, säger Johanna Lewengard, ordförande för föreningen Svensk Bokkonst.

Trådar och tårar

Ett uppslag i en bok med bild av förstörelse efter brand och en svart tråd mellan sidorna.

Svart tråd ur boken Brand.

Trådar är det som utmärker både de inlämnade bidragen och de 25 utvalda. En tråd leder någonstans och används för att binda ihop och skapa mönster. Det kan också innebära att behöva lösgöra sig från arvstrådar, ett ord som även finns i titeln på en av de utvalda böckerna.

Ett starkt innehållsligt tema bland de inlämnade böckerna var skildringar av förlust och sorg. Trådar till det förflutna och det som gått förlorat återfinns också i bindningsteknikerna, där färgade trådar vävs in i berättelserna. I boken Brand, som skildrar ett nedbrunnet hus, går en tråd i sorgens färg svart – och i Stugland har historien om Sveriges relation till sommarstugan bundits med en faluröd tråd.

Märkband och öppna bokryggar

Märkbanden, eller läsbanden, som fungerar som exklusiva bokmärken i tyg, var påtagligt fler i år.

Uppslagen bok med tre flätade band i mitten, i färgerna gult, grönt och rött.

Märkband i tre färger som finns i boken Arbbehárpo – Arvstrådarna.

Det gäller även användningen av skyddsomslag i formgivningen. Ytterligare en populär produktionsdetalj var de öppna bokryggarna.

Två böcker med öppen rygg.

Öppna bokryggar i Sedir: Processen och Next to Daisy's, on top of the laundry.

Det går också att se en stor användning av rå, ljus kartong och en återhållsamhet när det gäller färger. Grått är vanligast, men även svart och brunt framträdde starkt i flera böcker.

Årets 25 utvalda böcker i bokstavsordning

Läs mer om böckerna samt juryns motivering på Svensk Bokkonsts webbplats Länk till annan webbplats..

 • 1:1 – Hammarkullen, Journal
 • Arbbehárpo – Arvstrådarna, KulaCultura
 • Bildningsboxen, Norstedts/Anekdot
 • Brand, Amfora förlag
 • Bävande under höstliga stjärnor, Bokförlaget Lejd
 • The Computer as Seen at the End of the Human Age, rojal förlag
 • Ephemera, Annika Thörn Legzdins
 • Far – Near, Diep Publishing
 • Halima om de sina, Volante
 • Hur vet man att en hund, Rabén & Sjögren
 • I Never Learned to Type with Ten Fingers, Laslo Strong
 • Jens S Jensen – Samlat verk, Bokförlaget Arena
 • Lyckans gåta, Albert Bonniers Förlag
 • Next to Daisy's, on Top of the Laundry, LL’ Editions
 • Paradis, Norstedts
 • Pojken, pappan och björnen, Lilla Piratförlaget
 • Pontus Hultén – den moderna konstens anförare, Albert Bonniers Förlag
 • Prosa 2020, Albert Bonniers Förlag
 • Sedir: Processen, Norstedts
 • SOL II, Irrlicht
 • Stugland – en berättelse om Sverige, Volante
 • Thomas Wågström: Case Closed, Wagstrombooks
 • Tingen, Breadfield Press
 • Traditioner och högtider: encyklopedisk kalender, Bokförlaget Stolpe
 • Träd, gräs och stenar, Pärson Sound, International Harvester – en kollektiv berättelse, Dokument Press

Utställning och katalog

Fram till nyår kan du besöka KB i Humlegården, Stockholm, för att se samtliga 25 utvalda böcker. Om du vill köpa ett exemplar av årets katalog, hör gärna av dig till svenskbokkonst@kb.se.

Katalogen är formgiven av Matilda Plöjel, Sailor Press, med fotografier av Lina Baker, KB.

Tävlingen Svensk Bokkonst

Syftet med Svensk Bokkonst är att stimulera och inspirera till kvalitet inom produktionen av böcker. Svensk Bokkonst är en ideell förening där KB är en av medlemsorganisationerna. KB utser föreningens verksamhetsansvariga, som också är juryns ordförande (utan rösträtt). Det är även KB som, i samarbete med föreningen, ger ut katalogen i serien Kungliga bibliotekets utställningskatalog.